Warto wiedzieć – Sarcomil

Dlaczego standaryzacja wyciągów roślinnych jest tak ważna?

Dzięki standaryzacji mamy dokładnie określoną ilość substancji czynnej oraz potwierdzoną jego wysoką jakość. W związku z tym możemy mieć pewność działania danego składnika roślinnego.

Kilka informacji na temat mięśni.

Wytwarzanie siły przez mięśnie szkieletowe oraz ich skurcze są kluczowe dla niezliczonych aspektów ludzkiego życia. Tkanka mięśniowa stanowi około 40 % masy ludzkiego ciała. W ciele człowieka znajduje się ponad 600 mięśni. Gdyby wszystkie mięśnie pracowały w jednym kierunku, wytworzyłyby siłę 25 ton.

Mięsień szkieletowy składa się z wielu wzajemnie oddziałujących białek i zawiera długie pasma włókien mięśniowych, zgrupowanych w sarkomery. Kiedy mięśnie kurczą się i skracają, przyciągają tym samym kości, do których są przyczepione za pomocą ścięgien, umożliwiając w ten sposób ruchy i wywieranie siły. Kiedy się rozkurczają, magazynują energię i wracają to neutralnej pozycji, aby
umożliwić kolejny skurcz. Te procesy wymagają stałego dostarczania energii, dlatego aktywność mięśniowa odpowiada za znaczną część energii zużywanej przez ciało i obejmuje wiele związków chemicznych.